безплатен сайт

Научете как може да се сдобиете с безплатен сайт.

2020-03-10

Ако вие отговаряте на критерийте по-долу това означава, че можете да кандидатствате и да бъдете одобрени. Ако смятате, че отговаряте на критериите се свържете с нас в страница Контакти

Информация за допустимите кандидати, както и необходимите документи и информация за успешната подготовка на проектите.

1. Допустими кандидати :

1.1.   Да бъдат микро, малки или средни предприятия (т.е. от 1 до 249 души персонал).

Ако предприятието е микро (от 1 до 9 души персонал) да има задължително седалище в гр. Варна, гр. Бургас, гр. Ловеч, гр. Ямбол, гр. Враца и т.н. и т.н.  Това е важно, тъй като не е допустимо да кандидатстат микро предприятия със седалище на територията на малки населени места (например такива като Белослав, Аврен, Берковица, Мездра и пр.)

Ако предприятието е малко или средно ( т.е. от 10 до 249 души персонал) могат да бъдат от територията на всички населени места – от областни до малки градове.

За по-голямо улеснение предлагаме да участват винаги предприятия, които имат седалище на територията на областни  градове.

1.2. Допустимите кандидати трябва да имат Код на икономическа дейност в някой от следните сектори:

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“; C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“; C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“; С27 „Производство на електрически съоръжения“; С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“; С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“; С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“.

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“; J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“; J60 „Радио- и телевизионна дейност“; J61 „Далекосъобщения“; J62 „Дейности в областта на информационните технологии“; J63 „Информационни услуги“; М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“; С11 „Производство на напитки“; С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; С14 „Производство на облекло“; С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“; С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“; С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“; С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“; С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“; С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“; С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“; С24 „Производство на основни метали“; С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“; С31 „Производство на мебели“; С32 „Производство, некласифицирано другаде“; С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

ВАЖНО: В Кодове С10 „Производство на хранителни продукти“  и С11 „Производство на напитки“  НЕ могат да кандидатстват :

∙ 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

∙ 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

∙ 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

∙ 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

∙ 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

∙ 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

∙ 10.81. „Производство на захар”;

∙ 10.83. „Преработка на кафе и чай”;

∙ 10.84. Производство на хранителни подправки и овкусители;

∙ 10.91. „Производство на готови храни за животни”;

∙ 11.02. „Производство на вина от грозде”;

∙ 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

∙ 11.06. „Производство на малц”


Необходими документи и информация:

2.1. Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за последните две приключени финансови години. Например ако е приключена 2019г. ще ни трябват отчети за 2019 и 2018г. Ако 2019г. не е приключена ще ни трябват за 2017 и 2018г.   Имат възможност да правят служебна справка в Търговския регистър за счетоводни отчети, но ако фирмите са приключили 2019г. там най-вероятно няма да бъдат качени все още финансовите им отчети за 2019г. и в този смисъл ще трябва да им ги изискваме)

2.2. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за последните две приключени финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си - в идентичен формат на този, в който са подадени към НСИ.

2.3. Справка за група предприятия за последните две приключени финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

В случай че кандидатът не съставя посочената справка същият следва да представи списък на предприятията, с които формира група предприятия.

2.4. Да бъде направено описание на Основната дейност на предприятието-кандидат.

2.5. Кандидатите следва да имат валиден Електронен подпис издаден на Управителя на дружеството. Електронният подпис е задължителен и се използва за подаването на проекта в системата.

При повече въпроси се обадете на:

тел: +359884559566

мейл: [email protected]

Прочети още

Клиенти, които плащат повече за SEO услуги, отчитат по-високи нива на удовлетвореност

Клиенти, които плащат повече за SEO услуги, отчитат по-високи нива на удовлетвореност

Когато става въпрос за намиране на SEO услуги, повечето собственици на малък бизнес разчитат на референции, търсения в Google и онлайн ревюта. Почти 75% от собствениците на бизнес казват, че репутацията на „доставчик“ на SEO е „много“ или „изключително“ важна при вземането на решение дали да ги наемат.

Вижте още
seo Варна

3 съвета за WooCommerce SEO

Чудите се как да управлявате по-насочен трафик, за да увеличите продажбите си? Google Анализ вече ви дава ценни данни за органичния Ви трафик. Всичко, което трябва да направите, е да разгледате по-задълбочено отчетите си в Google Анализ и да предприемете правилните мерки за увеличаване на органичния Ви трафик и продажби.

Вижте още
6 Общo погрешни схващания, от които Изпълнителните директори се водят при изработването на уеб сайт

6 Общo погрешни схващания, от които Изпълнителните директори се водят при изработка на уеб сайт

Помните ли последния си проект за изработка на уеб сайт? Надхвърлихте бюджета, пропуснахте крайните срокове и останахте разочаровани от почти всички участници в някакъв момент. Повечето изпълнителни директори имат сериозни погрешни схващания за изработката на уеб сайт.

Вижте още
Топ 15 ползи от SEO оптимизацията за вашия бизнес

Топ 15 ползи от SEO оптимизацията за вашия бизнес

Чували ли сте за SEO оптимизация? Най-вероятно и със сигурност сте проучили основите му и как работи. Но обмисляли ли сте и ползите от SEO за вашия бизнес? Време е да разберете.

Вижте още