безплатен сайт

Научете как може да се сдобиете с безплатен сайт.

2020-03-10

Ако вие отговаряте на критерийте по-долу това означава, че можете да кандидатствате и да бъдете одобрени. Ако смятате, че отговаряте на критериите се свържете с нас в страница Контакти

Информация за допустимите кандидати, както и необходимите документи и информация за успешната подготовка на проектите.

1. Допустими кандидати :

1.1.   Да бъдат микро, малки или средни предприятия (т.е. от 1 до 249 души персонал).

Ако предприятието е микро (от 1 до 9 души персонал) да има задължително седалище в гр. Варна, гр. Бургас, гр. Ловеч, гр. Ямбол, гр. Враца и т.н. и т.н.  Това е важно, тъй като не е допустимо да кандидатстат микро предприятия със седалище на територията на малки населени места (например такива като Белослав, Аврен, Берковица, Мездра и пр.)

Ако предприятието е малко или средно ( т.е. от 10 до 249 души персонал) могат да бъдат от територията на всички населени места – от областни до малки градове.

За по-голямо улеснение предлагаме да участват винаги предприятия, които имат седалище на територията на областни  градове.

1.2. Допустимите кандидати трябва да имат Код на икономическа дейност в някой от следните сектори:

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“; C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“; C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“; С27 „Производство на електрически съоръжения“; С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“; С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“; С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“.

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“; J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“; J60 „Радио- и телевизионна дейност“; J61 „Далекосъобщения“; J62 „Дейности в областта на информационните технологии“; J63 „Информационни услуги“; М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“; С11 „Производство на напитки“; С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; С14 „Производство на облекло“; С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“; С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“; С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“; С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“; С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“; С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“; С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“; С24 „Производство на основни метали“; С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“; С31 „Производство на мебели“; С32 „Производство, некласифицирано другаде“; С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

ВАЖНО: В Кодове С10 „Производство на хранителни продукти“  и С11 „Производство на напитки“  НЕ могат да кандидатстват :

∙ 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

∙ 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

∙ 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

∙ 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

∙ 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

∙ 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

∙ 10.81. „Производство на захар”;

∙ 10.83. „Преработка на кафе и чай”;

∙ 10.84. Производство на хранителни подправки и овкусители;

∙ 10.91. „Производство на готови храни за животни”;

∙ 11.02. „Производство на вина от грозде”;

∙ 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

∙ 11.06. „Производство на малц”


Необходими документи и информация:

2.1. Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за последните две приключени финансови години. Например ако е приключена 2019г. ще ни трябват отчети за 2019 и 2018г. Ако 2019г. не е приключена ще ни трябват за 2017 и 2018г.   Имат възможност да правят служебна справка в Търговския регистър за счетоводни отчети, но ако фирмите са приключили 2019г. там най-вероятно няма да бъдат качени все още финансовите им отчети за 2019г. и в този смисъл ще трябва да им ги изискваме)

2.2. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за последните две приключени финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си - в идентичен формат на този, в който са подадени към НСИ.

2.3. Справка за група предприятия за последните две приключени финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

В случай че кандидатът не съставя посочената справка същият следва да представи списък на предприятията, с които формира група предприятия.

2.4. Да бъде направено описание на Основната дейност на предприятието-кандидат.

2.5. Кандидатите следва да имат валиден Електронен подпис издаден на Управителя на дружеството. Електронният подпис е задължителен и се използва за подаването на проекта в системата.

При повече въпроси се обадете на:

тел: +359884559566

мейл: [email protected]

Прочети още

Защо да си направя уеб сайт?

Защо да си направя уебсайт?

В тези динамични дни изграждането на уебсайт е точно толкова лесно, колкото създаването на профил в социалните мрежи. Съвременните платформи ви дават възможност да направите перфектния избор за уебсайт. Но ако търсите наистина важна причина защо да направим собствен сайт, в следващите редове ще откриете нашите неоспорими аргументи за това...

Вижте още
SEO оптимизация на онлайн магазини

Как се прави примерен бизнес план за онлайн магазин?

Идеята да стартирате онлайн бизнес ви привлича? Насочили сте се към създаването на ваш онлайн магазин?

Вижте още
Задължителни елементи на успешната стратегия за SEO оптимизация

Задължителни елементи на успешната стратегия за SEO оптимизация

Всеки собственик на бизнес иска да остане актуален и да увеличи приходите. Създаването на мощна стратегия за SEO оптимизация може да им помогне да постигнат целите си. Стратегия за SEO оптимизация обикновено се състои от техники, Off-Page и On-Page, използвани за подобряване на видимостта на уеб сайта Ви.

Вижте още
Изработка на сайт

Изработка на сайт от тип онлайн магазин

В днешно време за успеха на един бизнес е важно да има атрактивен и функционален уебсайт. Покрай пандемичната обстановка все повече компаниите започнаха...

Вижте още