ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящите правила за ползване на уеб сайтовете, собственост на РОЯЛ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД, се отнасят за всеки един посетител. Възможно е освен тези общи разпоредби да има и други, които задължително се упоменават на страниците на съответният уеб сайт.

УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ

Всички текстове, изображения и друга информация, публикувани в сайтовете на РОЯЛ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД, са собственост на РОЯЛ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права, както и всички нормативни актове.

РОЯЛ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД не носи отговорност за текстове, изображения и друга информация, публикувани от потребителите на сайтовете на фирма РОЯЛ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД, като РОЯЛ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД си запазва правото да премахва или редактира информация, която е публикувана от потребителите.

Използването на информация от сайтове на РОЯЛ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД чрез RSS канал е разрешено в случай, че това не нанася вреди на РОЯЛ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД и ясно бъде посочено с име на сайта и линк към него, от който е взет материала.

РОЯЛ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД си запазва правото по всяко време да прекрати предоставянето на материали чрез RSS канал, без да е необходимо предварително известие.

Копиране, използване и възпроизвеждане на информация от сайтове на РОЯЛ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД, без знание и съгласие от РОЯЛ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД, е забранено и се преследва по законов ред.

Лице, което нарушава гореизброените общи условия и разпоредби, носи административна, гражданскоправна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

Всеки един посетител на уеб сайтовете на РОЯЛ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД, коментирайки някоя статия, се съглася с Общите условия на ползване на уеб сайтовете, собственост на компанията. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни (имена и e-mail адрес) за целите на директния маркетинг и се съгласява да получава рекламни съобщения от РОЯЛ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до РОЯЛ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД на посочените адрес или e-mail за контакти.

ЦЕНИ В САЙТА

Всички цени в сайта са БЕЗ включено ДДС. Сайта разполага със страници, в които описваме конкретни цени за наши услуги и подлежат на промяна от страна на РОЯЛ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД без известяване на потребителите на сайта.

ФИРМЕНИ ДАННИ

Екипът на РОЯЛ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД специализира в интернет реклама, онлайн маркетинг, оптимизация на сайтове, изработка и поддръжка на уеб сайтове и онлайн магазини, изграждане и развитие на брандове в онлайн пространството, управление на интернет реклами и др.

РОЯЛ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД е с административен адрес по регистрация - гр. Варна, м-ст Сотира 323, вх. А, ет. 4, ап. 23, с ЕИК: 205217579

ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАЯВКИ И ПРОДАЖБИ

 1. Клиента на уебсайта може да прави запитвания и да сключва сделки с предмет предлаганите в уебсайта Услуги.
 2. При зареждане на конкретната Услуга, избрана от клиента, при зареждане на конкретната офертна страница изпратена от представители на Роял Технолоджи ЕООД се обективира офертна цена, срок за плащане, както и реда за анулацията на офертата.
 3. Клиента приема по електронен път чрез офертната страница конкретно предложената Услуга и потвърждава своето съгласие с публикуваните условия на Роял Технолоджи ЕООД, като горните действия представляват изрично електронно изявление на клиента за заявяване на Услугата, след което заявката на същата се счита направена.
 4. При направена заявка Роял Технолоджи ЕООД потвърждава заявката и дата на започване по конкретната оферта, като датата на започване по проекта не би следвало да бъде повече от десет работни дни след потвърдено плащане от страна на клиента.
 5. Направените заявки следва да бъдат платени в пълен размер по банковата сметка на Роял Технолоджи ЕООД според сроковете и условията за конкретната Услуга, освен ако между Роял Технолоджи ЕООД и клиента не са индивидуално договорени различни условия за плащане. В случай че клиента не преведе в посочения срок съответните дължими суми, Роял Технолоджи ЕООД може да анулира направената заявка.
 6. Счита се, че заявката е валидно направена и подлежи на изпълнение, само в случай че Роял Технолоджи ЕООД е потвърдило същата, респективно в случай че клиента е потвърдил предложените по т. 4 по-горе алтернативни възможности и същата е заплатена при условията на т. 5, изр. 1 от настоящия раздел.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНИ СУМИ

 1. Цените на Услугите, публикувани в Офертната страница, са определени индивидуално за конкретната оферта към дадения клиент.
 2. Плащането на закупените Услуги може да бъде извършено с дебитна/кредитна карта.
 • Плащането с кредитна/дебитна карта не се облага с допълнителна такса от страна на Роял Технолоджи ЕООД
 1. Натискането на виртуалните бутони за „плащане с кредитна карта“ представлява електронно изявление за закупуване на конкретната Услуга. След избор на начин на плащане с кредитна карта клиента се прехвърля към платежната страница на съответната разплащателна платформа.
 2. Клиента гарантира, че при заплащане на заявки в офертната страница използва валидна кредитна карта на неговата фирма.
 3. Роял Технолоджи ЕООД издава фактура за направените плащания на Ползвателите. Фактурата може да бъде изпратена по електронна поща, която клиента е оставил за контакти.
 4. Роял Технолоджи ЕООД издава фактура към краен потребител.
 5. В случай, че Клиента е заплатил на Роял Технолоджи ЕООД за направена заявка, но Доставчикът, независимо от основанието, е отхвърлил / анулирал последната:
 • Роял Технолоджи ЕООД не е предложил на Клиента услуга с еквивалентни или близки характеристики на същата цена; или
 • Роял Технолоджи ЕООД е предложил на Клиента услуга с еквивалентни или близки характеристики, но на различна цена и Клиента откаже да закупи услугата, следва сумата да бъде оставена като депозит и използвана при следваща заявка, или по изрично искане на Клиента да бъде върната.
 1. В случай, че Клиента е заявил връщане на заплатената сума по отхвърлена / анулирана заявка, то Роял Технолоджи ЕООД нарежда връщане на заплатената сума в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на постъпване на плащането по банковата й сметка или чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането.
 2. Роял Технолоджи ЕООД връща заплатената сума за отхвърлена / анулирана заявка по банковата сметка на Клиента, от която е получено плащането, като банковите такси са за сметка на Клиента.
 3. В случаите, в които Клиента е заплатил на Роял Технолоджи ЕООД за направена заявка, но Доставчикът, независимо от основанието, е анулирал последната и Роял Технолоджи ЕООД е предложил на Клиента услуга с еквивалентни или близки характеристики на по-ниска цена, която услуга Клиента е заявил, че ще закупи, то последният има право да иска връщане на остатъка или да иска Роял Технолоджи ЕООД да използва остатъка за закупуване на други дигитални услуги от страна на Клиента.
 • Връщането на остатъка се извършва в сроковете и по реда на т.VII. 9 и т.VII. 10 от тези общи условия.

АНУЛАЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

 1. Промени и анулации на заявките могат да бъдат правени от Клиента според условията на съответната заявка, обозначени в уебсайта.
 • Заявки направени в анулационнен период за които е издадена фактура, не е възможно да бъдат отказвани или променяни без неустойки.
 • Ако плащането не се извърши съгласно определните в офертата срокове, заявката се анулира автоматично, без допълнително уведомление.
 • Клиенти, които използват услуги с месечен абонамент, автоматично ще бъдат таксувани от платформата и ще бъдат фактурирани към Клиента за всеки следващ месец от датата на заявката.
 1. При претенции и желание от страна на клиента да прекрати автоматичното таксуване, трябва да изпрати категорично писмо до [email protected]

Какво представляват периодичните плащания?

Най-просто казано, повтарящи се плащания (известни още като абонаментни плащания) се извършват, когато клиентите упълномощават търговец да ги таксува многократно за стоки или услуги по предварително уговорен график. В този случай Royal Technology LTD ще ви таксува, ако сте съгласни да се абонирате за абонаментни плащания. За да поддържате вашите системи актуализирани и да оптимизирате правилно бизнеса си, ще ви таксуваме всеки първи работен ден от новия месец. Ето защо нашите абонаменти започват от първа дата на всеки месец.

Ако искате да се отпишете, просто трябва да изпратите имейл на [email protected] и това ще бъде достатъчно. Трябва да посочите в този имейл кой е вашият уебсайт, име на компанията и причина за прекратяване.

Информацията на страницата е съобразена с Регламент (ЕС) 2016/679