Изработка на уеб сайт – кога е време да промените сайта си или да създадете нов

Изработка на уеб сайт – кога е време да промените сайта си или да създадете нов

2021-09-15

Имате бизнес, имате и уебсайт. Работи ли обаче той успешно за вас? Целите на един уебсайт не са просто да показват контактите на вашата компания. Сайтът трябва да ви помогне да се позициониране онлайн, да изградите репутация, да вдъхнете доверие, да рекламирате успешно услугите и стоките си, да продавате и да получавате заявки и т.н. Ето защо не е достатъчно просто да имате уебсайт. Освен това сайтът е като жив организъм – той постоянно се променя и развива, тъй като онлайн средата, в която се намира, го прави. Вашият сайт трябва периодично да се оптимизира и актуализира. А в случаите, в които е направен на специфични платформи, които ограничават тази дейност, трябва или да потърсите специалисти, които да го мигрират на друга платформа и да стартират неговата seo оптимизация, или да се обърнете към фирми за изработка на сайтове и да поискате изработка на нов уеб сайт

Read more

Изработка на сайт от тип онлайн магазин за нов клиент

Изработка на сайт от тип онлайн магазин за нов клиент

В днешно време за успеха на един бизнес е важно да има атрактивен и функционален уебсайт.

Вижте още
5 Reasons Why Every Business Needs a Website

5 Reasons Why Every Business Needs a Website

81% of people research a business or service on the internet prior to making a purchase decision. That’s 25.92 million people searching for businesses online. Yet, 46% of business owners listed “Business currently doesn’t need one” as their #1 reason for not having a website. We’re not statisticians, but we can see that there’s a glaring disconnect here.

Вижте още
Should my business use SEO ?

Should my business use SEO ?

If you own a business or manage a website of any kind, you probably want client traffic to it. SEO is important because it is specifically aimed at helping to improve online presence, traffic and ultimately sales of services and products. Does Every Business Need For SEO? In most cases, yes!

Вижте още
5 Easy SEO Wins with Powerful Results

5 Easy SEO Wins with Powerful Results

Search engine optimization, when done correctly, can take a lot of work. This is why so many people are so eager to take shortcuts. Fortunately, there are some tasks that don’t require as much effort, compared to tasks like link building, yet still yield significant gains.

Вижте още